Skip to main content

Maszyny do Palet Serwis współpracuje z osobami pomagającymi w uzyskaniu dotacji unijnych. Obecnie przygotowywany jest program którego odbiorcami mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie w zależności od regionu w jakim działa firma może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych, dotacja jest bezzwrotna. Przeznaczeniem dotacji mogą być m.in. maszyny, urządzenia i środki trwałe.

Idealne do otrzymania środków mogą okazać się oferowane przez nas maszyny do produkcji palet lub do sortowania i recyklingu palet.

Zapraszamy do kontaktu:

marketing@maszynydopalet.pl

tel. +48 784 889 226.