Skip to main content

Na konci roku 2017 byla v Czarnkowě instalována plně automatická dřevěná paleta. Byla navržena pro výrobu širokého sortimentu dvou vstupních palet a nestandardních jednorázových palet. Pro ovládání celé linky jsou potřeba pouze dva operátoři a celá linka může produkovat 3 až 5 palet za minutu.

Linka obsahuje:

  • Stroj na výrobu paletových desek
  • Blocker s funkcí optimalizace
  • Stroj pro paletové dno
  • Přepravní podnosy pro desky a desky pro montážní stroj, s funkcí vyrovnávací paměti
  • Montážní stroj
  • Zakladač
  • Přijímač hotových palet palet
Diagram: